เฟอนันโด คาร์โดโซ
ปารากวัย
เอฟซี วิเซรา
จำนวนย์ :
11
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
172
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
73
08 กุมภาพันธ์ 2001
19
สถานะทางสังคม
€ 0.11M
แชมป์
No data
No data