เเคธ, ฟลอเรียน
เยอรมนี
แมกเดอะบูรก
จำนวนย์ :
18
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
184
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
74
21 ตุลาคม 1994
26
สถานะทางสังคม
€ 0.4M
แชมป์
German 2. Bundesliga Champion X1
German 2. Bundesliga Champion
2015/2016
ไฟร์บวร์ก
No data