เกรกอร์ อมิออท
จำนวนย์ :
21
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
188
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
81
10 พฤษภาคม 1995
26
สถานะทางสังคม
€ 0.33M
แชมป์
No data
No data