ฮาคาน อริคาน
ตุรกี
จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
G
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
192
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
86
17 สิงหาคม 1982
39
สถานะทางสังคม
€ 0.05M
แชมป์
Turkish cup winner X2
Turkish cup winner
2010/2011
บีซิคแทซ เจเค
Turkish cup winner
2008/2009
บีซิคแทซ เจเค
Turkish Champion X1
Turkish Champion
2008/2009
บีซิคแทซ เจเค
No data