ฮานส์ มูลเดอร์
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
RKC วาลไวก์
จำนวนย์ :
12
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
180
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
76
27 เมษายน 1987
33
สถานะทางสังคม
€ 0.2M
แชมป์
Dutch second tier champion X1
Dutch second tier champion
2011
RKC วาลไวก์
No data