เฮนรี แลนส์เบอรี
ประเทศอังกฤษ
บริสตอลซิตี
จำนวนย์ :
17
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
188
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
85
12 ตุลาคม 1990
31
สถานะทางสังคม
€ 1.0M
แชมป์
No data
No data