ฟารัจ, อิมัด
จำนวนย์ :
14
ตำแหน่ง :
F
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
172
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
67
11 กุมภาพันธ์ 1999
22
สถานะทางสังคม
€ 0.5M
แชมป์
No data
No data