อิวาน ลาคิเซวิช
เซอร์เบีย
Reggina
จำนวนย์ :
33
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
180
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
75
27 กรกฎาคม 1993
27
สถานะทางสังคม
€ 0.3M
แชมป์
No data
No data