เจค วีเวอร์
ประเทศอังกฤษ
รีมมิงต้อน เอฟซี
จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
G
ฟุต :
-
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
186
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
78
08 พฤษภาคม 1997
23
สถานะทางสังคม
€ 0.1M
แชมป์
No data
No data