เซลลาร์ส เซลลาร์
จำนวนย์ :
88
ตำแหน่ง :
F
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
31 ธันวาคม 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
173
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
73
11 ธันวาคม 1995
25
สถานะทางสังคม
€ 0.1M
แชมป์
No data
No data