จอร์ริท เฮนดริกซ์
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
เอฟซี สพาทัก โมสโคว์
จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
182
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
70
06 กุมภาพันธ์ 1995
25
สถานะทางสังคม
€ 4.8M
แชมป์
Dutch Champion X3
Dutch Champion
2017/2018
พีเอสวี ไอนด์โฮเว่น
Dutch Champion
2015/2016
พีเอสวี ไอนด์โฮเว่น
Dutch Champion
2014/2015
พีเอสวี ไอนด์โฮเว่น
Dutch Super Cup winner X2
Dutch Super Cup winner
2017
พีเอสวี ไอนด์โฮเว่น
Dutch Super Cup winner
2016
พีเอสวี ไอนด์โฮเว่น
Under 17 European Champion X1
Under 17 European Champion
2012
No data