โจเซฟห์ อโมห์
จำนวนย์ :
43
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2023
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
178
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
71
26 มิถุนายน 1994
27
สถานะทางสังคม
€ 0.5M
แชมป์
No data
No data