โปรเกอร์, ไค
จำนวนย์ :
9
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2022
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
177
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
71
15 พฤษภาคม 1992
28
สถานะทางสังคม
€ 1.0M
แชมป์
No data
No data