จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
31 มกราคม 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
175
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
66
31 ตุลาคม 1980
40
สถานะทางสังคม
€ 0.1M
แชมป์
Japanese champion X3
Japanese champion
2020
คะวะซะกิ ฟรอนเทล
Japanese champion
2018
คะวะซะกิ ฟรอนเทล
Japanese champion
2017
คะวะซะกิ ฟรอนเทล
Japanese cup winner X1
Japanese cup winner
2020
คะวะซะกิ ฟรอนเทล
Japanese league cup winner X1
Japanese league cup winner
2019
คะวะซะกิ ฟรอนเทล
Japanese Super Cup winner X1
Japanese Super Cup winner
2019
คะวะซะกิ ฟรอนเทล
Japanese second league Champion X1
Japanese second league Champion
2003/2004
คะวะซะกิ ฟรอนเทล
No data