เลเวนท์ ไอซิเซค
จำนวนย์ :
33
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
169
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
67
14 กุมภาพันธ์ 1994
27
สถานะทางสังคม
€ 0.325M
แชมป์
No data
No data