Lorenzo Gavioli
อิตาลี
ราเวนนา
จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
182
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
-
07 มกราคม 2000
20
สถานะทางสังคม
€ 0.45M
แชมป์
Viareggio X1
Viareggio
2017/2018
อินเตอร์ มิลาโน่
Italian Youth Champion (Primavera) X1
Italian Youth Champion (Primavera)
2017/2018
อินเตอร์ มิลาโน่
Italian Supercoppa winner (Primavera) X1
Italian Supercoppa winner (Primavera)
2017/2018
อินเตอร์ มิลาโน่
Winner Italian Supercoppa (Primavera) X1
Winner Italian Supercoppa (Primavera)
2017/2018
อินเตอร์ มิลาโน่
Italian Supercoppa winner (Under 17) X1
Italian Supercoppa winner (Under 17)
2016/2017
Winner Italian Supercoppa (Under 17) X1
Winner Italian Supercoppa (Under 17)
2016/2017
No data