ลูอิิส มูนอซ
สเปน
มาลาก้า
จำนวนย์ :
34
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
181
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
76
23 กุมภาพันธ์ 1997
24
สถานะทางสังคม
€ 1.5M
แชมป์
No data
No data