มัลวินด์ เบนนิง
ประเทศอังกฤษ
แมนสติฟ เทาสื
จำนวนย์ :
3
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
178
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
77
02 พฤศจิกายน 1993
27
สถานะทางสังคม
€ 0.075M
แชมป์
No data
No data