ไมเคเล นาร์ดี
อิตาลี
เซเซน่า
จำนวนย์ :
33
ตำแหน่ง :
G
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
182
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
80
09 กรกฎาคม 1986
34
สถานะทางสังคม
€ 0.25M
แชมป์
No data
No data