เนน
บราซิล
เรซอส
จำนวนย์ :
18
ตำแหน่ง :
F
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
183
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
78
28 กรกฎาคม 1983
37
สถานะทางสังคม
€ 0.2M
แชมป์
No data
No data