นิร์ บิตตัน
อิสราเอล
Celtic FC
จำนวนย์ :
6
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
31 พฤษภาคม 2023
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
196
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
80
30 ตุลาคม 1991
29
สถานะทางสังคม
€ 1.2M
แชมป์
Scottish Champion X7
Scottish Champion
2019/2020
Celtic FC
Scottish Champion
2018/2019
Celtic FC
Scottish Champion
2017/2018
Celtic FC
Scottish Champion
2016/2017
Celtic FC
Scottish Champion
2015/2016
Celtic FC
Scottish Champion
2014/2015
Celtic FC
Scottish Champion
2013/2014
Celtic FC
Scottish league cup winner X5
Scottish league cup winner
2019/2020
Celtic FC
Scottish league cup winner
2018/2019
Celtic FC
Scottish league cup winner
2017/2018
Celtic FC
Scottish league cup winner
2016/2017
Celtic FC
Scottish league cup winner
2014/2015
Celtic FC
Scottish cup winner X3
Scottish cup winner
2018/2019
Celtic FC
Scottish cup winner
2017/2018
Celtic FC
Scottish cup winner
2016/2017
Celtic FC
No data