โอเซอร์ ออซเดมิร์
จำนวนย์ :
76
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ซ้ายและขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
177
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
-
05 กุมภาพันธ์ 1998
23
สถานะทางสังคม
€ 0.4M
แชมป์
No data
No data