ปาทริค ไรทาเนน
ฟินแลนด์
เอสพีเอแอล
จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2023
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
-
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
-
13 มิถุนายน 2001
20
สถานะทางสังคม
€ 0.075M
แชมป์
No data
No data