พอล ควอสเทน
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
RKC วาลไวก์
จำนวนย์ :
5
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
179
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
71
13 มีนาคม 1985
35
สถานะทางสังคม
€ 0.15M
แชมป์
Dutch second tier champion X1
Dutch second tier champion
2008
เอฟซี โวเล็นแฮม
No data