พาเวล ชาคูโร
จำนวนย์ :
30
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2022
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
180
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
67
25 กรกฎาคม 1997
23
สถานะทางสังคม
€ 0.3M
แชมป์
No data
No data