Lung Jr, Silviu
โรมาเนีย
เคย์เซริสปอร์
จำนวนย์ :
33
ตำแหน่ง :
G
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
189
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
78
04 มิถุนายน 1989
32
สถานะทางสังคม
€ 0.475M
แชมป์
Romanian Supercup Winner X3
Romanian Supercup Winner
2016/2017
เอฟซี แอสทร้า พลอยเอสติ
Romanian Supercup Winner
2015/2016
เอฟซี แอสทร้า พลอยเอสติ
Romanian Supercup Winner
2014/2015
เอฟซี แอสทร้า พลอยเอสติ
Romanian Champion X1
Romanian Champion
2015/2016
เอฟซี แอสทร้า พลอยเอสติ
Romanian Cup Winner X1
Romanian Cup Winner
2013/2014
เอฟซี แอสทร้า พลอยเอสติ
No data