Toine Van Huizen
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ดีอี แกรฟสแชป
จำนวนย์ :
21
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
188
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
76
13 กุมภาพันธ์ 1990
31
สถานะทางสังคม
€ 0.3M
แชมป์
No data
No data