ทอม พาร์คส
ประเทศอังกฤษ
เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
จำนวนย์ :
15
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
191
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
79
15 มกราคม 1992
28
สถานะทางสังคม
€ 0.15M
แชมป์
No data
No data