อุทคู ยูวาคูรัน
จำนวนย์ :
97
ตำแหน่ง :
G
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
192
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
81
02 พฤศจิกายน 1997
23
สถานะทางสังคม
€ 0.3M
แชมป์
Turkish Champion X1
Turkish Champion
2016/2017
บีซิคแทซ เจเค
No data