วิโต
โปรตุเกส
คาซา เพีย
จำนวนย์ :
18
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
180
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
70
18 กันยายน 1997
23
สถานะทางสังคม
€ 0.2M
แชมป์
No data
No data