สิบสอง ดีอี โอทูบล์ ดีอี เอสทากาน
ปารากวัย
2021 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
42
นักเตะต่างชาติ
8
อายุเฉลี่ย
29.0
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-