ออทิงคัม
ประเทศอังกฤษ
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
38
นักเตะต่างชาติ
4
อายุเฉลี่ย
28.5
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-