Angouleme
ฝรั่งเศส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
18
นักเตะต่างชาติ
4
อายุเฉลี่ย
29.9
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
การซื้อขายนักเตะ
ปี:
ผู้เล่นที่มีมูลค่าสุทธิสูง