เอเอสเอ็ม บอลฟอร์ด
ฝรั่งเศส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
23
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
27.7
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-