เอฟซี เบสอี โบลโก
ฝรั่งเศส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
-
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
29.1
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-