อัลโทแนร์ เอฟซี วอน เอททีนไนน์ตี้ทรี
ฝรั่งเศส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
24
นักเตะต่างชาติ
6
อายุเฉลี่ย
27.2
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-