Bayern Munchen U19
เยอรมนี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
25
นักเตะต่างชาติ
5
อายุเฉลี่ย
17.6
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
แชมป์
No data
ข้อมูลทีม
จำนวนของผู้เล่น
25
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
FC Bayern Campus
ความจุ
2500
เมือง
Munich,Germany