บีเค อวาตาร์
เดนมาร์ก
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
5
นักเตะต่างชาติ
2
อายุเฉลี่ย
24.0
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 0.725M