Borussia Dortmund U19
เยอรมนี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
29
นักเตะต่างชาติ
3
อายุเฉลี่ย
17.9
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
แชมป์
No data
ข้อมูลทีม
จำนวนของผู้เล่น
29
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
Fußballpark BVB Hohenbuschei
ความจุ
2000
เมือง
Dortmund,Germany