เดนมาร์ก
2022 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
31
อายุเฉลี่ย
26.0
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 368.5M
แชมป์
Euro participant X5
Euro participant
2023/2024
Euro participant
2022/2023
Euro participant
2020/2021
Euro participant
2011/2012
Euro participant
2003/2004
World Cup participant X4
World Cup participant
2021/2022
World Cup participant
2020/2021
World Cup participant
2017/2018
World Cup participant
2009/2010
Confederations Cup Champion X1
Confederations Cup Champion
1995
European Champion X1
European Champion
1992
Olympic Games: 3rd Place X1
Olympic Games: 3rd Place
1948
Olympic Games: 2nd Place X2
Olympic Games: 2nd Place
1912
Olympic Games: 2nd Place
1908
ข้อมูลทีม