Drancy
ฝรั่งเศส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
12
นักเตะต่างชาติ
2
อายุเฉลี่ย
29.3
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 1.25M
การซื้อขายนักเตะ
ปี:
ผู้เล่นที่มีมูลค่าสุทธิสูง