เอซี เฟกลัวรีส นึงเก้าสามสอง
โปรตุเกส
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
24
นักเตะต่างชาติ
5
อายุเฉลี่ย
27.1
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-