คินน่า
สวีเดน
2020 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
4
นักเตะต่างชาติ
1
อายุเฉลี่ย
27.7
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
การซื้อขายนักเตะ
ปี:
ผู้เล่นที่มีมูลค่าสุทธิสูง