เอฟซี วาทาเจลาเเลนด์
เดนมาร์ก
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
-
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
32.2
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
เอฟซี วาทาเจลาเเลนด์ ตารางเวลา 20-21
เมษายน 2021
ถัดไป
No data
เอฟซี วาทาเจลาเเลนด์ ผล
ก่อน
เมษายน 2021
No data