เฟอร์เมเน เอฟซี
อิตาลี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
40
นักเตะต่างชาติ
1
อายุเฉลี่ย
24.1
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-