บีเค ฟรีแมท์ อมาเกอร์
เดนมาร์ก
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
20
นักเตะต่างชาติ
10
อายุเฉลี่ย
22.2
มูลค่าตลาดทั้งหมด
€ 4.0M
การซื้อขายนักเตะ
ปี:
Transfers in
31 ธันวาคม
Emmanuel David M Age 19 Nigeria
วันที่สิ้นสุดการยืมตัวนักเตะ
เปิดออก
ผู้เล่นที่มีมูลค่าสุทธิสูง
1
Markus Bay M
€ 0.25M
2
Samson Iyede F
€ 0.245M
6
Jacob Larsen G
€ 0.2M
7
Lukas Engel
€ 0.2M
8
Franco Atchou M
€ 0.15M
9
Filip Djukic G
€ 0.15M
10
Emmanuel Toku M
€ 0.105M