เอฟเอสวี เมนส์ ไฟว์ ทู
เยอรมนี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
-
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
22.4
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-