เอฟเอสวี อ็อพทิค ราเทนอว์
เยอรมนี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
10
นักเตะต่างชาติ
3
อายุเฉลี่ย
24.7
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-