เอเอฟ สเว
สวีเดน
2021 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
4
นักเตะต่างชาติ
-
อายุเฉลี่ย
29.2
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-
การซื้อขายนักเตะ
ปี: