เคอลน อาร์มาเทอะเรย์
เยอรมนี
20-21 PREM STATS
จำนวนของผู้เล่น
10
นักเตะต่างชาติ
1
อายุเฉลี่ย
22.6
มูลค่าตลาดทั้งหมด
-